In het begin van mijn Minor Digital Marketing moesten we een aantal leerdoelen formuleren. Het doel was om te zorgen dat deze voor het einde van de minor behaald zouden zijn. De leerdoelen die ik voor ogen had, staan hieronder geformuleerd. Ik kan met trots zeggen dat alle leerdoelen zijn behaald met een ‘goed’!

Leerdoel 1

“Voor juli 2017 wil ik een potentiële opdrachtgever strategisch advies kunnen geven op het gebied van digital marketing”

Leerdoel 2

“Voor juli 2017 wil ik mijn expertise verbreden door middel van het behalen van certificaten”

Leerdoel 3

“Voor juli 2017 wil ik dieper ingaan op het onderwerp SEO. Dit wil ik vervolgens begrijpen en uiteindelijk kunnen toepassen, zodat ik eventueel advies kan geven op dit onderwerp”

Leerdoel 4

“Voor juli 2017 wil ik HTML, CSS en WordPress beheersen en hier ook eventueel op kunnen adviseren”