Het eerste bedrijfsbezoek waar ik aan had deelgenomen was bij Tribal in Den Bosch.
Tijdens dit bezoek zijn er verschillende onderwerpen die aansloten op Digital Marketing besproken. Dit alles werd uitgelegd door verschillende medewerkers die gespecialiseerd waren in het onderwerp waar ze iets over vertelde.

tribal digital marketing minor Fontys Joost Gerrits

SEA, SEO en CRO

De onderwerpen waar het over ging waren SEA (Search Engine Advertising), SEO (Search Engine Optimalisation) en CRO (Conversion Ratio Optimalisatie). Met SEA en SEO was ik al enigszins bekend, maar CRO was nog volledig nieuw. CRO houdt eigenlijk in dat de website dusdanig wordt geoptimaliseerd dat het conversie percentage significant stijgt. Dit zou kunnen door de bijvoorbeeld de content of het design van de website aan te passen. Dit onderwerp sloot tevens een beetje aan op A/B testing of usability testing.

Ik vond het erg interessant, dat ze ons kennis lieten maken met de verschillende facetten binnen het bedrijf. Ik wist namelijk nog niet dat er zoveel verschillende mogelijkheden waren qua werk op het gebied van digital marketing. Het was tevens leuk dat zij ons op een gegeven moment (na een duidelijk uitleg van de drie onderwerpen), ons lieten kiezen welk onderwerp ons het meest aansprak. Ik koos zelf voor SEO, doordat mij dit het interessantst leek.

Conversie model van Google

Later tijdens de excursie werd het ‘Conversie model’ van Google besproken. Dit is eigenlijk een moderne versie van het AIDA model (Attention, Interest, Action, Desire). Zo bestaat dit model uit de volgende stappen:

  • See
  • Think
  • Do
  • Care

Deze stappen vormen samen eigenlijk een soort funnel. Zo is de klant in de ‘see’ fase eigenlijk eerder een prospect zonder echte koopintenties, terwijl de klant in de ‘care’ fase zich volledig heeft overgegeven aan het bedrijf. Gedurende de verschillende stappen staat klanttevredenheid en klantgerichtheid centraal.

Hoewel dit model niet geheel nieuw is, vond ik het wel interessant om hier meer over te weten. Ik wist er namelijk nog niet heel veel van.

Conclusie

Ik vond het een erg interessante excursie, doordat er veel nieuwe dingen werden verteld. De dingen waarvan ik al iets wist (bijvoorbeeld SEO) sloten goed aan op mijn interesseveld, hierdoor hoefde ik mij geen moment te vervelen. Tevens werd ik wakker geschud, doordat ze mij lieten zien hoeveel verschillende baanmogelijkheden er waren binnen deze bedrijfstak. Tot slot vond ik het ook gaaf dat ze ons vertelde dat het zelfs mogelijk was om bij Tribal te kunnen werken als commercieel econoom na het behalen van de opleiding. Deze excursie was een groot succes!