Vandaag op 5 april kwam er een spreker iets vertellen over usability testing. Hij werkt momenteel als Interaction Designer bij het bedrijf Mirabeau. Dit is een design bureau dat strategie neerzet voor klanten als Nuon, KLM en de SNS Bank. In dit college staat een vrij praktisch stappenplan voor Usability testing centraal.

Wat ze precies hebben gedaan voor dit soort bedrijven is eigenlijk een volledig functionele up-to-date website gebouwd. Hierbij ligt de focus op het gemak van de gebruiker. Al snel werd duidelijk dat het bedrijf een verandering heeft doorgemaakt. Waar ze vroeger alleen de website bouwde, komt er nu veel meer bij kijken. Zo wordt er nagedacht over meer dan alleen de website, hierbij kan worden gedacht aan een chatbot. Tevens schrijft Mirabeau de content voor de websites in tegenstelling tot vrijwel iedere concurrent.

Binnen het Interaction Design staan drie factoren centraal. Het gaat hier om analyse, build en design.

Usability Testing

Usability testing is het laten testen van bijvoorbeeld een website door testers die deel uit kunnen maken van de potentiële doelgroep.

Er zijn drie fasen van Usability testing die altijd worden nagestreefd. Hieronder worden deze fasen heel concreet en praktisch uitgewerkt:

  1. De voorbereidingsfasen. In deze fase wordt er eerst een doel gesteld, daarna wordt gekeken wie de uiteindelijke gebruikers zullen zijn en wordt er geselecteerd wie de testers zullen zijn (dit gebeurt door middel van een steekproef van de populatie). De volgende stap is dat de testers worden geworven en de meetmethode worden geselecteerd. Vervolgens wordt de procedure opgesteld, hoe ziet het stappenplan voor het testen eruit voor de testers. Er moet ook een script of scenario op worden gesteld. Na het script of scenario moet er een prototype test worden opgesteld en er wordt een toestemmingsformulier naar de testers gestuurd. Tot slot moet de ’test worden getest’. Het is belangrijk dat er een pilot gedraait wordt van de opgestelde test.
  2. De uitvoeringsfase. In deze fase gaat het om het uitvoeren van de opgestelde test. Eerst wordt de tester verwelkomt en wordt de test geïntroduceerd. Het toestemmingsformulier wordt ook even snel doorlopen. Het is tevens van belang dat je de proefpersoon verteld hoe hij moet denken (How to think protocol). Hierna moet de opname apparatuur worden geselecteerd en pas dan voert de participant de test uit. Naderhand laat je de respondenten aangeven wat ze van je product/design vonden. Tot slot geef je een debriefing, waarbij je uitlegt wat het doel van de test was.
  3. De analyseerfase. In deze fase wordt de data die is verkregen uit de test geanalyseerd. Ten eerste wordt de data verwerkt om te kunnen analyseren, daarna wordt er gekeken naar ‘usability problems’. Dit zijn problemen binnen het design. Deze worden gerangschikt op prioriteit. De ondervonden problemen worden na het ondervinden gecommuniceerd. Dit kan middels een presentatie of  infographic. Tot slot trek je conclusies en maak je op basis van deze conclusies aanpassingen.

Conclusie

Het college was best wel interessant doordat ze zo concreet vertelde hoe usability testing werkt. Het was dan ook gemakkelijk om de aandacht er bij te houden.

2 reacties op “College Usability Testing

Reacties zijn gesloten.